före förvandlingen..se vad man kan göra med en vägg
Verwandlung einer Wand